Projekt Unijny

W roku 2009 firma Galeria Siedem rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było wprowadzenie nowych  usług w zakresie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych, nowego produktu w zakresie wyrobów garncarskich, udostępnianie artystom za odpłatnością pracowni artystycznej, oraz miejsca do czasowego zamieszkania na terenie  budynku galerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Tytuł projektu: „Dotknij sztuki” innowacyjne metody sprzedaży w galerii  w XXI wieku”

Nr umowy : UDA-RPZP.01.01-32-201/09-00 z dnia 21.05.2010 r.

 

image006